Vägar till välmående på jobbet

En välmående verksamhet behöver välmående medarbetare. När alla mår bra och är friska så presterar de och trivs bättre, blir kreativare och stresståligare, växer och utvecklas, och sjukfrånvaron minskar i takt med att arbetsglädjen ökar. Att investera i friskvård, arbetsmiljö och ergonomi lönar sig alltid för alla inblandade.

För att kunna skapa en välmående arbetsplats behöver man ha ett helhetstänk. Det handlar inte bara om att informera om risker och skydda emot olyckor, det handlar minst lika mycket om att skapa en god fysisk och mental arbetsmiljö med sund ergonomi och allmän trivsel. Här är några vägar till välmående på jobbet.

 

En ergonomisk arbetsmiljö

Vi sitter mycket vid våra skrivbord, och ofta i dåliga och monotona ställningar. Stillasittandet försämrar inte bara konditionen och hälsan, det kan med tiden orsaka smärtor, skador och sjukskrivningar. God ergonomi handlar om kunskap, sunda rutiner och smarta hjälpmedel.

 

 • Utbilda medarbetarna i ergonomi så att de får kunskaper i hur man sitter och arbetar rätt för att undvika smärta och skador.

 

 • Använd justerbara kontorsmöbler som går att anpassa efter varje individ. Visa också personalen hur man justerar möbler, redskap, bildskärmar etc. för att få en bra arbetsställning som avlastar kroppen.

 

 • Använd höj och sänkbara skrivbord och jobba stående. Det avlastar och tränar kroppen, gör oss piggare och ger mer varierade arbetsställningar.

 

 • Ta pauser för att röra på kroppen. Försök även att ta diskussioner och telefonsamtal medan man promenerar runt.

 

 • Använd ergonomiska hjälpmedel som avlastar, skyddar och hjälper till att ha rätt arbetsställning. Smarta hjälpmedel som arm- och handledsstöd, anpassade möss och tangentbord, ståmattor för att jobba stående m.m. minskar belastningen och gör kropp och själ friskare på jobbet.

 

Sund ljud-, ljus- och luftergonomi

En ohälsosam ljud- och ljusmiljö samt dålig luft är tröttande och skapar stress och ohälsa. Skapa en sund arbetsmiljö för alla sinnen.

 

 • Belysningen ska vara tillräcklig samtidigt som den ger ett mjukt och behagligt ljus. Den ska heller inte ge reflexer i möbler eller bildskärmar. Släpp gärna in det naturliga ljuset så mycket som möjligt, dagsljus ger ett jämt sken som lyfter humöret och välbefinnandet.

 

 • Höga och störande ljud och samtal samt buller som försämrar arbetsmiljön kan dels förhindras med en genomtänkt möblering, och dels dämpas med ljudabsorberande paneler, mattor, gardiner etc. Tänk också på att varje arbetsplats behöver en avskild plats där de anställda kan få en stunds vila, ha privata samtal eller ha möjlighet att koncentrera sig utan störande ljud.

 

 • På en arbetsplats där det finns många människor och elektriska apparater är det viktigt att ventilationen fungerar och är rätt inställd så att inte luften blir förorenad med damm, lukter, allergener, partiklar från elektroniken m.m. Även gröna växter fungerar som naturliga luftrenare samtidigt som de skapar en trivsam atmosfär.

 

Skapa trivsel

Vi tillbringar så mycket tid på jobbet att det mer eller mindre är vårt andra hem. En sund arbetsmiljö handlar även om att göra arbetsplatsen hemtrevlig och personlig. Det gör att vi känner oss avslappnade och hemma, vilket ökar arbetsglädjen och trivseln.

 

 • Gör arbetsmiljön avslappnad och naturlig med hjälp av inredning, lampor, konst, prydnader, växter och annat som personalen själv får välja ut. Även skrivbord kan göras personliga med egna bilder, muggar, prylar m.m.

 

 • Stök och smuts skapar dålig stämning. Fungerande städrutiner, fasta platser för gemensamma saker så att de snabbt går att hitta, samt gott om papperskorgar och återvinningsstationer gör att det blir lätt att hålla rent och ordning på arbetsplatsen.

 

Skapa en sund mental arbetsmiljö

Allt större del av sjukfrånvaron beror på mental ohälsa som stress och utbrändhet. Dålig kommunikation, lågt inflytande, missförstånd, hög belastning och liknande skapar stress, dålig stämning och ohälsa. Även kommunikation och relationer behöver ett sunt ergonomitänk för att medarbetare och verksamhet ska må bra.

 

 • Skapa kommunikationsvägar och rutiner där alla kan uttrycka sig och känna sig delaktiga. Inflytande och konstruktiva samtal skapar en god stämning, och problem kan lösas snabbare.

 

 • Ge råd och förslag stället för att kritisera. Önskemål och idéer skapar en bättre kommunikation än klagomål.

 

Skapa arbetsglädje och en omtänksam och uppsluppen stämning. Fråga varandra hur ni mår, lyssna och ha kul tillsammans.

FÅ VÅRA NYHETER