SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Genom vårt stöd hoppas vi att bidra till förbättringar och framgångar inom de områden vi sponsrar.

På Supplies Team pågår ständigt arbetet för att förbättra såväl miljön som arbetsmiljön, att genom olika aktiviteter bidra till ett bättre liv för utsatta.
Vi ser sponsring som en investering i samhället vilket innebär mer än att bara skänka pengar. Genom sporten uppmuntrar vi till integration.

Vi sponsrar bl. a.

Ungdomsfotbollen i Stockholm samt Cancerfonden.

FÅ VÅRA NYHETER