Kemikalieskatt på elektronik

Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut.
Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.
Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället
används vid produktion av framtida produkter.

Läs mer på Skatteverket hemsida

Skatten baseras på produktens vikt och är på 120 kr/kg, dock med en maxgräns på
320 kr/produkt så att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt. Exempel på
hur skatten beräknas:

En iPad som väger 437 gram;  0,437 x 120 kr = 53kr(52,44) i skatt.

Från och med 1 juli kommer vi att lägga på kostnaden på produkter som omfattas av den nya skatten på din order.

Alla ordrar som levereras och faktureras innan 1 juli 2017 kommer inte att omfattas av denna skatt.

FÅ VÅRA NYHETER