Engagera mer med digital signage!

I och med att världen omkring oss har blivit allt mer digital har också våra förväntningar på hur den kommunicerar med oss ändrats. Traditionella statiska skyltar och annonser känns numer som ett trist, stelt och förlegat sätt att förmedla ett budskap. Vi vill interagera med budskapet, bli engagerade och känna att det är vi som har kontrollen över informationen som når oss. Digital signage är sättet som man når dagens kunder och besökare på. Med den interaktivitet som digitala skyltar möjliggör blir betraktarens upplevelse roligare, intressantare och mer meningsfylld.

 

Människor söker upplevelser

Tänk dig att du är ute och går längs med ett shoppingstråk. Var är det mest troligt att du stannar till, vid en skylt med texten ”Extrapris på skor” eller vid en gatumagiker som förtrollar sin publik med häpnadsväckande tricks och roliga skämt? Vi människor söker upplevelser mer än något annat. Vi vill vara en del av något som händer, inte bara vara passiva betraktare. Vi vill se, röra, interagera och beröras. Med digital signage går det att skapa interaktiva displayer som bjuder på upplevelser och inte bara på budskap. Det går att bjuda in kunder och besökare till en upplevelse som engagerar dem på flera plan. De flesta av oss är vana vid att interagera med våra telefoner och surfplattor och själva bestämma hur vi får den information vi behöver. Att möta samma gränssnitt ute i butiker och inrättningar gör att vi känner oss bekväma och delaktiga.

 

Stärka varumärket

Att använda digital signage på det här sättet gör mer än att bara förmedla budskap på ett överlägset effektivt sätt. Rörliga budskap får 400 % mer uppmärksamhet jämfört med statiska. När man engagerar människor och får dem att känna sig delaktiga skapar man en relation och ett starkt band till varumärket. En stel skylt glöms snabbt bort men en upplevelse stannar kvar länge, blir minnen och känslor. En positiv interaktiv upplevelse kan mycket väl bli det första mötet i en lång relation.

 

 

Budskap på egna villkor

Digitaliseringen har också ändrat hur vi söker och vill ha information. Förr i tiden hade vi inte så mycket annat val än att bläddra i en katalog där vi inte kunde få veta mer än vad som stod tryckt i den, eller prata med en säljare som vi innerst inne visste främst var ute efter att pracka på oss någonting. Nu har vi som konsumenter tagit makten över informationen. Vi vet hur vi ska få kunskap och svar på våra egna villkor. Att ge besökare den här möjligheten när de är ute och shoppar, eller behöver annan service, får dem att känna att de har kontrollen över sin upplevelse. Många känner att säljare blir påträngande samtidigt som de vill ha mer information för att ta ett köpbeslut.

Med digital signage erbjuder man dem det bästa av båda världar, en möjlighet att själv söka mer information och att gör det på egna villkor. Att kunna göra det samtidigt som man kan vara på plats och klämma och känna på varorna kommer att förhöja deras upplevelse och ge en positiv känsla.

 

 

 

En underhållande shoppingtur

Många av oss gillar att shoppa. Enligt handelssajten ”I am Omnichannel” ser 70 % av kvinnorna och 50 % av männen shopping som en form av underhållning. Samtidigt anser 70 % av kunderna att digital signage är underhållande, 30 % av de som interagerar med en interaktiv display köper något efteråt. Så digitala skyltar är definitivt ett viktigt verktyg för att skapa en roligare köpupplevelse och öka försäljningen. Med digital signage kan man göra så mycket mer än bara att försöka få kunder att köpa. Man kan tipsa, underhålla, informera, överraska, bli personlig m.m. Det är ett sätt att skapa en roligare och större upplevelse som får besökarna att vilja återvända för mer.

 

Flexibilitet och anpassning

När statiska skyltar väl är på plats så sitter de där. Vill man säga någonting nytt måste man designa om, trycka upp nytt och montera om. En dyr och tidsödande process. Digital signage går att ändra och uppdatera med några knapptryck. Det går snabbt att ändra och förnya innehåll och budskap. Anpassa det man säger efter speciella tillfällen och förutsättningar. Det som känns aktuellt, personligt och relevant känns också engagerande.

FÅ VÅRA NYHETER